Close Previous image Next image

Terms & Conditions (Svenska)

Webbplatsen www.swedishdesign.se och tjänsterna på dess sidor tillhandahålls av Föreningen Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria CfN AB, vilka är gemensamt Driftansvariga.

Med "Material" menas härefter sådana bilder, dokument och annan information som lagras och tillgängliggörs på webbplatsen av en upphovsman och som är skyddat av en ensamrätt, särskilt men inte uteslutande upphovsrätt.

Med "Användare" menas härefter en person som efter registrering och erhållande av inloggningsuppgifter till webbplatsens kan ladda upp bilder.

Genom att logga in på webbplatsen godkänner Användaren dessa användarvillkor.

Driftansvariga förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Användaren har därför en skyldighet att regelbundet kontrollera de villkor som är gällande. Genom att fortsätta nyttja webbplatsen godkänner Användaren ändringarna.

Upphovsrätt mm

Användare ansvarar fullt ut för att lämnade personuppgifter är korrekta, att uppgifter om vem som är upphovsman till uppladdat Material är riktiga och att uppladdat Material endast avbildar, återger, beskriver eller på annat sätt rör Användarens eget formgivnings- eller arkitetarbete eller resultatet av sådant arbete.

Allt Material på denna webbplats omfattas av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt. Användaren ansvarar själv för att alla rättigheter till uppladdat Material tillhör eller disponeras av Användaren, och att uppladdat Material inte strider mot lag.

Genom att ladda upp Material ger Användaren Driftsansvariga en obegränsad icke-exklusiv och ersättningsfri rätt att återge och sprida Materialet. Denna rätt upphör att gälla när Användaren tar bort Materialet från webbplatsen. Upphovsmannens ideella rättigheter påverkas inte av dessa villkor.

Alla rättigheter till bilder och information på webbplatsen innehas av respektive upphovsman. Vidare spridning, återgivande eller utnyttjade i kommersiellt syfte förutsätter upphovsmannens eller upphovsmännens uttryckliga samtycke samt att källan www.swedishdesign.se anges jämte upphovsmannens eller upphovsmännens namn.

Driftansvariga har inget ansvar för eventuella intrång i tredje mans rättigheter genom spridning, återgivning eller utnyttjande av Material. Driftsansvariga förbehåller sig dock obegränsad rätt att ta bort Material från webbplatsen som utgör eller kan antas utgöra intrång i annans rättighet eller annars strider mot lag, eller som uppenbarligen inte avbildar, återger, beskriver eller på annat sätt rör Användarens eget formgivnings- eller arkitetarbete eller resultatet av sådant arbete.

Avlägsnandet av uppladdat Material från webbplatsen medför inte rätt för Användaren att återfå inbetalad [återkommande avgift] eller delar därav.

Personuppgifter

Lämnade personuppgifter används för webbsidans inloggningsfunktion. De kan också komma att användas för utskick av information rörande Svensk Forms och Centrum för Näringslivshistorias respektive verksamhet, marknadsföring, marknadsundersökningar och liknande. Informationen behandlas och lagras hos Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria.

Användaren kan när som helst ändra sina registrerade uppgifter, och också begära att få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter är NN hos Svensk Form och ZZ hos Centrum för Näringslivshistoria.

Avgift

Betalningar på denna webbplats görs med kort genom VISA eller MasterCard i samarbete med PayEx Solutions. Driftsansvariga hanterar aldrig Dina kortuppgifter.

Vid utebliven betalning av [återkommande avgift] förbehåller sig Driftansvariga rätten att hindra blockera fortsatt inloggning på webbplatsen och att dölja Användarens uppladdade Material.